Ziņojums: Lai arī publiskajā telpā biežāk lieto latviešu valodu, Latvijā valda informācijas telpu nošķīrums

Joprojām vairāk nekā puse krievvalodīgo iedzīvotāju uzskata, ka 1940.gadā Latvija brīvprātīgi iestājās Padomju Savienībā

Pēdējos gados publiskajā telpā aizvien biežāk lieto latviešu valodu, taču nākotnē pastiprināta uzmanība jāpievērš informācijas telpu nošķīruma izskaušanai starp latviešiem un cittautiešiem.

Read more...

LOADING

New results of MIPEX
(2014-2020)

We are pleased to announce that the new results of MIPEX (2014-2020) will be published by the end of 2020. MIPEX 2020 will include 52 European and non-European countries: Australia, Brazil, Canada, China, EU28, India, Japan, Mexico, US and much more. Stay tuned!