Wanorde tijdens taallessen op etnisch diverse scholen

In het onderzoek analyseerde Veerman de reacties van ruim 108 duizend vijftienjarige scholieren op meer dan 3.500 scholen in twintig verschillende westerse landen. Aan de scholieren was binnen een PISA-onderzoek (Programme for International Student Assessment) gevraagd of ze in de klas kunnen werken, of er naar de leerkracht wordt geluisterd  en of er in de klas sprake is van wanorde of kabaal. De antwoorden van de scholieren zijn gekoppeld aan de etnische diversiteit van de school en een index voor integratiepolitiek (MIPEX). Inclusief integratiebeleid op etnisch diverse scholen geeft door minder wanorde in de klas indirect meer kansen om te werken aan hun begrijpend leesprestaties, zo blijkt

Read more...

LOADING

New results of MIPEX
(2014-2020)

We are pleased to announce that the new results of MIPEX (2014-2020) will be published by the end of 2020. MIPEX 2020 will include 52 European and non-European countries: Australia, Brazil, Canada, China, EU28, India, Japan, Mexico, US and much more. Stay tuned!