Uuring: sisserändajate toetussüsteemid on head, kodakondsuspoliitika on Euroopa piiratuimate seas

Täna riigikogus esitlusele tulev rände- ja lõimumispoliitikate uuringust MIPEX 2015 selgus, et Eesti integratsioonipoliitikad on Kesk- ja Ida-Euroopa esirinnas, kuid teistest arenenud riikidest lahutavad meid karm kodakondsuspoliitika ja poliitiliste osalusvõimaluste piiratus.

Loe edasi

LOADING

New results of MIPEX
(2014-2020)

We are pleased to announce that the new results of MIPEX (2014-2020) will be published by the end of 2020. MIPEX 2020 will include 52 European and non-European countries: Australia, Brazil, Canada, China, EU28, India, Japan, Mexico, US and much more. Stay tuned!