Trebamo tesare, tokare, slastičare i medicinare

Neke države EU-a, poput Njemačke, razradile su pravila igre i sisteme prihvata i integracije još početkom 90-ih, primajući izbjeglice s ovih područja; Hrvatska to mora učiniti sada. Ono što je morala naučiti na tuđim primjerima jest to da po svaku cijenu mora realizirati uspješnu integraciju tih ljudi. A upravo u tom području Hrvatska stoji posebno loše.

Istraživanje Indeksa o razvijenosti integracijskih politika (MIPEX), koje je obuhvatilo 38 zemalja svijeta (32 europske države te Novi Zeland, Kanadu, Australiju, SAD, Južnu Koreju i Japan), pokazalo je da je Hrvatska na nezavidnom 30. mjestu. Najlošije stoji u području zdravstvene zaštite državljana trećih zemalja te području obrazovanja, kriterijima prema kojima je treća najgora od obuhvaćenih zemalja. 

Read more

LOADING

New results of MIPEX
(2014-2020)

We are pleased to announce that the new results of MIPEX (2014-2020) will be published by the end of 2020. MIPEX 2020 will include 52 European and non-European countries: Australia, Brazil, Canada, China, EU28, India, Japan, Mexico, US and much more. Stay tuned!