Suomi taitava kotouttaja

Synkistä otsikoista huolimatta Suomella on aihetta myös varovaiseen optimismiin, ainakin aiempien vuosien kotouttamistulosten perusteella. Tähänastiset kotouttamistoimet näyttäytyvät kansainvälisestikin oikein hyvässä valossa. Esimerkiksi vuoden 2015 Mipex-mittauksessa (Migrant Integration Policy Index) Suomi sijoittui jaetulle neljännelle sijalle Norjan kanssa ja saa lisäksi tunnustusta erityisesti yksilöllisistä kotouttamissuunnitelmista, selkeästä tiestä pysyvän oleskeluluvan ja kansalaisuuden hakemiseksi ja kansalaisjärjestöjen aktiivisesta roolista. Turvapaikanhakijoiden määrä on toki nyt merkittävästi aiempia vuosia suurempi – aikavälillä 2010–2014 Suomeen tuli vuosittain enimmillään hieman yli 400 turvapaikanhakijaa. Mutta kun Suomi näyttää innovatiivisimman ja luovimman luonteensa – kuten yllä olevissa esimerkeissä –, voidaan uudet suomalaiset helposti nähdä myös voimavarana koko yhteiskunnalle.

Read more...

LOADING

New results of MIPEX
(2014-2020)

We are pleased to announce that the new results of MIPEX (2014-2020) will be published by the end of 2020. MIPEX 2020 will include 52 European and non-European countries: Australia, Brazil, Canada, China, EU28, India, Japan, Mexico, US and much more. Stay tuned!