Suomi on kotouttamisessa EU:n kärkimaita – hallitusvaihdokset vaikuttavat maiden kotouttamiskäytäntöihin

38 maan kotouttamispolitiikkaa vertaileva kartoitus antaa Suomelle hyvän arvosanan maahanmuuttajien kotouttamispolitiikassa. Olemme EU-maista kolmanneksi tehokkain kotouttaja Ruotsin ja Portugalin jälkeen.

Maahanmuuttajien kotouttamisessa on keskimäärin eniten ongelmia itäisen Euroopan maissa, joissa tulotaso on EU-keskiarvon alapuolella. Näissä maissa maahanmuuttajia on vähän, mutta maahanmuuttovastaisuutta sitä vastoin runsaasti: Latvia, Slovakia, Liettua, Puola.

Read more...

LOADING

New results of MIPEX
(2014-2020)

We are pleased to announce that the new results of MIPEX (2014-2020) will be published by the end of 2020. MIPEX 2020 will include 52 European and non-European countries: Australia, Brazil, Canada, China, EU28, India, Japan, Mexico, US and much more. Stay tuned!