Raportti: Ulkomaalaisten naisten on vaikea saada töitä Suomesta – tilanne Pohjoismaista huonoin

Ulkomaalaisten naisten työmarkkina-asema on tuoreen raportin mukaan Suomessa erittäin heikko. Asiantuntijan mukaan suurin osa tukitoimista on ”pelkkää työttömyysturvan vastaanottamista”. Maahanmuuttajanaisten työmarkkinapotentiaalia ei käytetä Suomessa yhtä hyvin kuin muissa Pohjoismaissa. Asia ilmenee tuoreesta raportista. Esimerkiksi irakilaisnaisilla ero suomalaistaustaisten työllisyysasteeseen on 56 %, kun se Ruotsissa on 36 %. Kotoutumisraportissa tuodaan myös esiin uusi tutkimustieto ulkomaalaistaustaisten kokemasta syrjinnästä Suomessa.

Read more...

LOADING

New results of MIPEX
(2014-2020)

We are pleased to announce that the new results of MIPEX (2014-2020) will be published by the end of 2020. MIPEX 2020 will include 52 European and non-European countries: Australia, Brazil, Canada, China, EU28, India, Japan, Mexico, US and much more. Stay tuned!