Pripomíname si svetový deň utečencov

Svetový deň utečencov obzvlášť v kontexte aktuálnych konfliktov vo svete a šírenia xenofóbie v online prostredí upozorňuje na základné ľudské práva. Napriek iracionálnej a nenávistnej rétorike, ktorá v týchto dňoch charakterizuje verejnú diskusiu o tejto téme, právo na bezpečie a ľudskú dôstojnosť zostávajú nemennými hodnotami každého života.

čítajte viac...

LOADING

New results of MIPEX
(2014-2020)

We are pleased to announce that the new results of MIPEX (2014-2020) will be published by the end of 2020. MIPEX 2020 will include 52 European and non-European countries: Australia, Brazil, Canada, China, EU28, India, Japan, Mexico, US and much more. Stay tuned!