Otevřme českou politiku cizincům

V žebříčku Indexu integrační politiky (MIPEX), který hodnotí sedm oblastí začleňování cizinců – vzdělávání, slučování rodin, trvalý pobyt, práci, získávání občanství, ochranu před diskriminací a účast na politickém dění, si Česká republika ve srovnání s dalšími evropskými státy nevedla dobře. V oblasti zapojení cizinců do politiky obsadila předposlední místo ze všech hodnocených zemí. Integrace migrantů do společnosti a veřejného života se zatím příliš nedaří.
Read more...

LOADING

New results of MIPEX
(2014-2020)

We are pleased to announce that the new results of MIPEX (2014-2020) will be published by the end of 2020. MIPEX 2020 will include 52 European and non-European countries: Australia, Brazil, Canada, China, EU28, India, Japan, Mexico, US and much more. Stay tuned!