MIPEX 2015: Česká republika upírá přístěhovalcům prostor k politické angažovanosti

Česká republika neumí v řadě oblastí efektivně pracovat s přistěhovalci. Vyplývá to z odborných studií MIPEX (www.mipex.eu), které prověřují politiky integrace imigrantů v EU a dalších státech po celém světě. Výsledky široce uznávaného měření ukazují na dlouhodobě nejhorší situaci v oblasti politické participace.

Čtěte více...

LOADING

New results of MIPEX
(2014-2020)

We are pleased to announce that the new results of MIPEX (2014-2020) will be published by the end of 2020. MIPEX 2020 will include 52 European and non-European countries: Australia, Brazil, Canada, China, EU28, India, Japan, Mexico, US and much more. Stay tuned!