Kotiin Demokratiaan

Ihminen on poliittinen eläin

Poliittinen osallistuminen on yksi yhteiskunnan verkoston osa, johon tarttuminen vetää ihmistä lähemmäs muita ja luo kuulumisen tunnetta. The Migrant Integration Policy Index (MIPEX) on kymmenien organisaatioiden kolmekymmentäkahdeksan maata käsittävä tutkimusprojekti, jonka tarkoituksena on kartoittaa eri indikaattoreiden avulla valtioiden poliittisten linjausten suhdetta maahanmuuttajien integroitumiseen. Yksi kahdeksasta tarkastellusta osa-alueesta on maahanmuuttajien poliittinen osallistaminen, jossa Suomi sijoittuu maiden vertailussa kolmannelle sijalle päästäen ohitseen vain Norjan ja Luxemburgin. Pisteytystä tehdään muun muassa maahanmuuttajien äänestysoikeuden, poliittisten vapauksien ja päätäntäelinten lähestyttävyyden perusteella. MIPEX:in mukaan maahanmuuttajien kannustaminen poliittiseen aktiivisuuteen on merkki itsevarmasta kotouttamisjärjestelmästä. MIPEX kuvailee tavoitetilannetta sellaiseksi, jossa kansalaisuuden saavuttamisen jälkeen maahanmuuttajataustaisilla ei ole erillisiä poliittisia rajoitteita, vaan heillä on yhtäläiset oikeudet äänestää, asettua vaaleissa ehdolle, luoda omia eturyhmiään sekä toteuttaa poliittisia vapauksia ja velvollisuuksia.

Read more...

LOADING

New results of MIPEX
(2014-2020)

We are pleased to announce that the new results of MIPEX (2014-2020) will be published by the end of 2020. MIPEX 2020 will include 52 European and non-European countries: Australia, Brazil, Canada, China, EU28, India, Japan, Mexico, US and much more. Stay tuned!