Kopsavilkums: Imigrācija Latvijā

Tāpat kā daudzas citas valstis Eiropas Savienībā un citur, Latvija cer uz augsti kvalificētu iebraucēju piesaisti. Taču starptautiskā salīdzinājumā, vērtējot likumdošanu un rīcībpolitiku 31 valstī, Latvijā 2011.gadā bija visnelabvēlīgākā vide ieceļotājiem un viņu bērniem. Tāpēc - papildus globālajai konkurencei par cilvēkresursiem darba roku un darba prasmju dēļ - Latvijas galvenie izaicinājumi šajā jomā ir atrast līdzsvaru starp iebraucēju pienākumiem un tiesībām, kā arī radīt apstākļus, lai iebraucējiem ir iespējas mācīties latviešu  valodu. Viens no apsvērumiem, kas var apgrūtināt iebraucēju ikdienu Latvijā, ir arī salīdzinoši negatīvā  sabiedriskā doma par imigrāciju.
Read more...

LOADING

New results of MIPEX
(2014-2020)

We are pleased to announce that the new results of MIPEX (2014-2020) will be published by the end of 2020. MIPEX 2020 will include 52 European and non-European countries: Australia, Brazil, Canada, China, EU28, India, Japan, Mexico, US and much more. Stay tuned!