Imigranci mają coraz mniej problemów z zamieszkaniem w Polsce. Starają się o obywatelstwo

Zdobycie obywatelstwa ich cieszy, ale głównie dlatego, że to przepustka do Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

LOADING

New results of MIPEX
(2014-2020)

We are pleased to announce that the new results of MIPEX (2014-2020) will be published by the end of 2020. MIPEX 2020 will include 52 European and non-European countries: Australia, Brazil, Canada, China, EU28, India, Japan, Mexico, US and much more. Stay tuned!