”Högern använder integrationsfrågan för att slå mot svenska modellen”

Högern försöker med en chockdoktrin försvaga den svenska modellen och använder integrationen som murbräcka.

”Vi hoppas att vi lyckas göra integrationspolitiken till en höger–vänster-fråga i valrörelsen, det är då vi tror att vänstern kan vinna”, säger Enna Gerin, Katalys.

Genom att först måla upp svensk integrationspolitik som ett haveri och sedan komma med lösningen i form av försämrade löner och villkor försöker högern försvaga den svenska modellen.

Det menar tankesmedjan Katalys som i en ny rapport vill uppmuntra arbetarrörelsen och den breda vänstern att våga ta debatten om integrationen och försvara sin arbetsmarknadspolitik.

 

Read more...

LOADING

New results of MIPEX
(2014-2020)

We are pleased to announce that the new results of MIPEX (2014-2020) will be published by the end of 2020. MIPEX 2020 will include 52 European and non-European countries: Australia, Brazil, Canada, China, EU28, India, Japan, Mexico, US and much more. Stay tuned!