Eesti kodakondsuspoliitika sai hävitava hinnangu

Täna avalikustatud rände- ja lõimumispoliitikate uuringust MIPEX 2015 selgub, et kuigi Eesti integratsioonipoliitika on Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega võrreldes esirinnas, on meil võrreldes teiste arenenud riikidega probleeme kodakondsuspoliitika, tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja poliitilise osaluse vallas.

Loe edasi...

LOADING

New results of MIPEX
(2014-2020)

We are pleased to announce that the new results of MIPEX (2014-2020) will be published by the end of 2020. MIPEX 2020 will include 52 European and non-European countries: Australia, Brazil, Canada, China, EU28, India, Japan, Mexico, US and much more. Stay tuned!